"Prošlost je neka druga zemlja", napisao je britanski povjesničar Tony Judt, da bi opisao odnos europskog društva s vladavinom nacionalsocijalizma nakon 1945. Ali ova zemlja prošlosti, može i danas biti neposredno ispred ulaznih vrata. To su ustanovili stanovnici Strasshof-a, mjesta u blizini austrijskog glavnog grada Beča, kada su se dali u potragu za tragovima prisilnog radnog logora koji se tijekom Drugog svjetskog rata ovdje nalazio.

Prava povijest kompleksa radnog logora Strasshof počinje s godinom 1942. Već u jesen 1941 nacistički vodstvo uvidja da do očekivane pobjede nad Sovjetskog Saveza prije zime neće doći, I da trebaju zamjenu za vojnike na frontu. Tako je započelo planiranje za masovnu upotrebu prisilnog rada ljudi iz okupiranih zemalja Europe. U tu svrhu su osnovana 22 tranzitna logora na prostoru trećeg rajha, Strasshof je bio jedan od njih. Mjesto Strasshof je izabrano jer je bilo u blizini Beča i imalo dobru povezanost sa sjevernom trasom željeznice. Barake su bile predvidjene za smještaj 6.000 ljudi, koji su internirani ovdje, kratkoročno prije daljnjeg transporta na njihova radna mjesta u istočnoj Austriji.

Pogled iz zraka na tranzitni logor Strasshof iz 1945Pogled iz zraka na tranzitni logor Strasshof iz 1945

Nacistička uprava je dovela pod prisilom ljude iz svih krajeva Europe u Strasshof: Transporti su dolazili iz Ukrajine, Rusije, Srbije, Grčke, Francuske, Belgije, Mađarske i Poljske. Po dolasku ljudi su bili podvrgnuti dezinfekciji. Odjeća im je bila oduzeta, te očišćena od nametnika insekticidima. Oni sami bi u malim skupinama, goli, bili tjerani u zahode i prostor za tuširanje. Nakon toga bi slijedio liječnički pregled kako bi se utvrdilo njihovo sposobnost za rad. Zaposlenici ureda za zapošljavanje su ispunjavali osobne podatke i zaveli u kartoteku.Uzimanjem otisaka prstiju i fotografiranjem za iskaznicu za strane radnike završio je ovaj postupak. Zatim bi ich stražari odveli u takozvani "čisti" dio logora. Tu su bili nekoliko dana, hranjeni samo juhom i sušenim povrćem, dok ne bi bili dodijeljeni nekom poduzeću, i prvezeni u njihov radni logor.

U tranzitnom logoru Strasshof nalazila se je i bolnica, u kojoj su bili liječeni radnici na prisilom radu iz regije.Ne samo naporanim radom nego, često i loše opće stanje bolesnika uzrokuje visoku stopu smrtnosti.

Osim tranzitnog logora bilo je nekoliko manjih logora u samom Strasshofu. Ljudi su internirani tamo za izgradnju željeznice i aerodroma koji se nalazi na istočnoj granici mjesta Deutsch-Wagram i u lokalnoj poljoprivredi.

U ljeto 1944, nacistička Njemačkog je izgubila teritorije, iz kojih je regrutirala prisilne radnike i radnice. Kao zamjena deportirano je više od 20.000 Židova i Židovki iz Mađarske u Strasshof. Time su izbjegli smrt u Auschwitzu. Umjesto toga, oni su korišteni kao prisilni radnici u istočnoj Austriji. Pokušaj deportacije nekih od njih u travnju 1945 u koncentracioni logor Theresienstadt sprečava uništena željeznička pruga od savezničkog bombardiranja. Crvena armija oslobodila je tranzitni logor 10 travnja 1945. Nakon rata, barake su brzo nestale, budući da su gradjevni materijali korišteni drugdje u gradu i sjećanje na Logor je izblijedjelo.

U godini 2006-toj je ime mjesta Strasshof postalo poznato u cijelom svijetu po kriminalnom slučaju Natascha Kampusch. U Strasshofu se onda našla skupina ljudi koji su željeli ispitati medijski sumornu sliku općine i koji su bili spremni da se kritički osvrnu na svoju povijest. Kao dio znanstvenog projekta su počeli tražiti tragove prisilnog rada logora, ta grupa je u potrazi za svjedocima i istraživanje imena žrtava, od kojih je do tada bio samo dio poznat.

Prijem židovskih gostiju iz Mađarske na spomeniku travnja 2011Prijem židovskih gostiju iz Mađarske na spomeniku travnja 2011

 

Godine 2011, udruga radna skupina Strasshof izgradila je spomenik koji je dizajnirao umjetnik Karl-Heinz Schreiner izgrađen uz financijsku potporu zajednice Strasshof, Donje Austrije i Nacionalnog fonda Republike Austrije. Izgrađen u blizini nekadašnjeg logora području, treba čuvati živu uspomenu, čak i onda kada posljednji tragovi nestanu u polju. Objavljivani su i rezultati istraživanja u knjizi, koju je napisala novinarka Irene Suchy. U knjizi su objavljen izjave suvremenika iz mjesta i preživjeli deportirani iz Mađarske, koji su iznijeli svoja iskustva iz Strasshofa.

Radna skupina Strasshof je zainteresirana za nastavak ovog rada, i da nastavi prikupljati materijal za rad, da gotovo zaboravljenu priču o logoru Strasshof obradi, i zadrži živo sjećanje na žrtve logora.

Ako želite više informacija ili kontakt, obratite se na : (engleski, njemački ili francuski)

kontaktirati

Bernhard Blank

Holiczerstrasse 20
2231 Strasshof
Austria
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kategorie: sprachen

Lo storico britannico Tony Judt ha scritto „Il passato è un altro paese“ per descrivere la percezione del dominio della Germania nazista dalla società europea dopo il 1945. Ma oggi questo lontano paese del passato può anche trovarsi direttamente di fronte alle nostre porte. Se ne sono accorti gli abitanti di Strasshof, un comune vicino alla capitale austriaca Vienna, quando si sono messi alla ricerca delle tracce di un campo di lavori forzati che si trovava qui durante la Seconda Guerra Mondiale.

La storia del lager di Strasshof cominciò nel 1942. Nell’autunno del 1941 i nazisti si resero conto che la vittoria sull’Unione Sovietica prevista per l’inverno non sarebbe avvenuta e che dovevano trovare dei sostituti per i soldati rimasti al fronte. Così i nazisti pianificarono di introdurre dei lavoratori forzati provenienti dagli stati europei da loro occupati. A tale scopo si costruirono inizialmente 22 campi di transito, di cui uno si trovava a Strasshof. L’ubicazione a Strasshof è stata scelta per la vicinanza con Vienna e per l’ottimo collegamento ferroviario. Nelle baracche c’era posto per 6.000 persone, che per un breve periodo erano internate a Strasshof per poi essere trasportate in un luogo di lavoro nell’est dell’Austria.

Bild 1dulag 1b detailbild

[Luftbild Lager 1944: Text: Luftaufnahme des Durchgangslagers Strasshof aus dem Jahr 1944]

I nazisti portarono forzatamente a Strasshof persone provenienti da tutta l’Europa, per esempio dall’Ucraina, dalla Russia, dalla Serbia, dalla Grecia, dalla Francia, dal Belgio, dall’Ungheria e dalla Polonia. Dopo il loro arrivo le persone furono disinfettate. I vestiti gli furono sottratti ed in seguito puliti dai parassiti con gas tossico. Le persone, denudate, furono poste in piccoli gruppi nelle docce. Seguì un esame medico per costatare l’abilità al lavoro. Se questa c’era, i funzionari dell’ufficio del lavoro registrarono i dati delle singole persone su dei cartellini. A conclusione si presero delle impronte digitali ed una foto per la tessera del lavoratore straniero. A seguito le guardie del lager portarono i lavoratori nella cosiddetta “zona pulita” del lager. Là dovevano aspettare alcuni giorni, per la maggior parte “nutriti” solo con zuppa e verdura essiccata, per essere assegnati ad un’azienda e per essere trasportati nel lager dei lavoratori stranieri di tale azienda.

Nel campo di transito di Strasshof si trovò anche un lager per malati (Krankensammellager) in cui venivano curati i lavoratori forzati collocati in questa regione. Per via del sovraccarico di lavoro i lavoratori si trovavano spesso in condizioni precarie, che provocò un alto tasso di mortalità.

Accanto al campo di transito c’erano alcuni piccoli lager a Strasshof. Le persone internate in quei lager lavoravano per la costruzione degli impianti del treno, per la costruzione dell’aeroporto di confine Deutsch-Wagram a Strasshof e nell’agricoltura locale.

Nell’estate del 1944 il Reich perse le zone dalle quali provenivano i lavoratori forzati. Per sostituirli sono stati deportati a Strasshof più di 20.000 ebrei provenienti dall’Ungheria. Così sfuggivano allo sterminio di Auschwitz e svolgevano il lavoro forzato nell’Austria dell’Est. Nell’aprile del 1945 il tentativo di deportare una parte di loro nel campo di concentramento di Theresienstadt fu impedito dalla distruzione delle rotaie durante un bombardamento degli alleati. L’armata rossa liberò il campo di transito il 10 aprile 1945. Dopo la fine della Guerra le baracche scomparivano velocemente, visto che il materiale delle costruzioni fu utilizzato in altro modo. Così scomparve anche il ricordo del lager nel comune di Strasshof.

Nel 2006 il nome di Strasshof è venuto alla ribalta in tutto il mondo a seguito del caso criminale di Natascha Kampusch. Di seguito un gruppo di persone ha deciso di affrontare l’immagine tetra del comune di Strasshof e di analizzare in modo critico il passato del loro comune. Nell’ambito di un progetto scientifico hanno cercato tracce dei campi di lavori forzati, dei testimoni dell’epoca e i nomi delle vittime, di cui era nota solo una parte.

Foto2

[Foto Erinnerungsmal bei Empfang Text: Empfang der jüdischen Gäste aus Ungarn beim Erinnerungsmal, April 2011]

Nel 2011 l’Associazione Gruppo di Lavoro Strasshof (Verein Arbeitsgruppe Strasshof) ha eretto un monumento commemorativo, realizzato dall’artista Karl-Heinz Schreiner, grazie al sostegno finanziario da parte del comune di Strasshof, della regione della Bassa Austria e del fondo nazionale della Repubblica Austriaca. Il monumento si trova vicino al territorio su cui si trovò il campo di transito per ricordare il passato anche quando le ultime tracce saranno scomparse completamente. Oltre a ciò la giornalista Irene Suchy ha pubblicato i risultati delle ricerche: I testimoni dell’epoca di Strasshof e i deportati ungheresi che sono sopravvissuti raccontano le loro esperienze di Strasshof.

Vogliamo continuare il nostro lavoro e raccogliere del materiale, per ricostruire la storia quasi dimenticata del campo di Strasshof e per mantenere in vita la memoria delle vittime dei lager.

Kategorie: sprachen

„Het verleden is een ander land“, schreef de britse historikus Tony Judt, om te beschrijven hoe de europese samenleving na 1945 met de nationaalsocialistische heerschappij omging. Dit „wijde land uit het verleden“ kann echter direkt voor der huisdeur liggen. Dat merkten de bewoners van Strasshof, een plaats in de buurt van de oostenrijkse hoofstad Wenen, als ze zich op zoek begaven naar de sporen van een dwangarbeiterskamp, dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hier bevond.

De eigenlijke geschiedenis van dit kampkomplex Strasshof begint in het jaar 1942. Al in de herfst 1941 erkende de nationaalsocialistische leiding, dat de nog voor de winter verwachte overwinning op de Sowjet-Unie niet zou plaats vinden en dat zij vervanging voor de aan het front ingezette soldaten zou moeten vinden. Zo begon de planning van de massieve inzet van mannen en vrouwen uit de bezette staten van Europa voor dwangarbeit. Voor dit doel werden in het rijksgebied aanvankelijk 22 doorgangskampen opgericht, Strasshof was een daarvan. De standplaats Strasshof werd gekozen, omdat die in de buurt van Wenen lag en met de Nordbahn een gunstige verkeersaanbinding voor handen was. De barakken boden plaats aan 6000 personen, die hier korte tijd geinterneerd werden voordat ze verder naar hun arbeidsplaatsen in het oosten van Oostenrijk getransporteerd werden.

Luchtfoto van het doorgangskamp Strasshof uit het jaar 1945

Luchtfoto van het doorgangskamp Strasshof uit het jaar 1945

Mensen uit heel Europa bracht de NS-Administratie meestal onder dwang naar Strasshof: de transporten kwamen onder andere uit de Ukraine, Rusland, Servien, Griekenland, Frankrijk, Belgie, Hongarije en Polen. Na hun aankomst werden de mensen een desinfektie-procedure onderworpen. Hun kleding wird hun afgenomen en met gifgas van ongedierte bevrijd. Zij zelf werden in kleine groepen, naakt, in de wasruimtes gedreven, om te douschen. Daarna vond een medisch onderzoek plaats, om vast te stellen of ze in staat waren om te werken. Was dat het geval, dan registreerden beamten van het arbeidsbureau de data van de afzonderlijke personen op systeemkaarten. De afname van vingerafdrukken en een foto voor de „Fremdarbeiterausweis“ beeindigden deze procedure. Daarop brachten de kampwachten hen in het zo genaamde „zuivere deel“ van het kamp. Daar moesten ze einige dagen, meestal slechts met soep en gedroogde groenten versorgd, wachten, totdat het arbeisbureau ze een bedrijf toedeelde en het transport in het betreffende „Fremdarbeiterlager“ volgde.

In het doorgangskamp Strasshof bevond zich ook een ziekenkamp, waarin de in de regio ingezette dwangarbeidsters en dwangarbeiders behandeld werden. Alleen al de door de lichamelijke overbelasting vaak slechte algemene toestand der zieken vorderde een hoog sterftecijfer.

Naast het doorgangskamp waren er in Strasshof meerdere kleinere kampen. De daar geinterneerde mensen werden voor de bouw van de spoorwegcomplexen, het aan de gemeentegrens gelegen vliegveld Deutsch-Wagram, en in de plaatselijke boerenbedrijven ingezet.

Zomer 1944 hat het Duitse Rijk de gebieden al weer verloren, uit die het de dwangarbeidsters en dwangarbeiders gerekruteerd had. Als vervanging deporteerde men meer als 20.000 joodse mannen en vrouwen uit Hongarije naar Strasshof. Ze ontkwamen daarmee, dat ze in Auschwitz vermoord werden. In plaats daarvan werden ze in het Oosten van Oostenrijk tot dwangarbeid ingezet. De poging een deel van hen april 1945 via Strasshof naar het koncentratiekamp Theresienstadt te deporteren mislukte, omdat een geallieerd bombardement de spoorwegrails vernield had. Het Rode Leger bevrijde het doorgangskamp op 10 april 1945. Als de oorlog voorbij was, verdwenen de barakken snel, omdat het bouwmateriaal op andere plaatsen gebruikt werd en evenzo verdween ter plaatse de herinnering aan het kamp.

In het jaar 2006 wird de naam Strasshof door de gebeurtenissen rond Natascha Kampusch wereldwijd bekend. In Strasshof vondt daarop een groepje mensen elkaar, die iets wilden doen tegen het slechte beeld van de gemeente in de medien, en die bereid waren een kritische blik op de geschiedenis van hun gemeente te werpen. In het kader van een wetenschappelijk projekt begonnen ze met het zoeken naar de sporen van het dwangarbeiderskamp; ze zochten getuigen uit die tijd en rechercheerden de namen van de offers, van wie tot dan toe slechts een deel bekend was.

Ontvang der joodse gasten uit Hongarije bij het Gedenkteken, april 2011.Ontvang der joodse gasten uit Hongarije bij het Gedenkteken, april 2011.

In het jaar 2011 richte de vereniging „Arbeitsgruppe Strasshof“ een Gedenkteken op , ontworpen door de kunstenaar Karl-Heinz Schreiner en gebouwd met financiele hulp van de gemeente Strasshof, het land Niederösterreich en het Nationalfonds van de Republiek Oostenrijk. Dichtbij het voormalige kampterrein opgericht, moet het de herinnering in leven houden, ook dan nog wanneer de laatste sporen van het kamp verdwenen zijn. Bovendien werden de onderzoeks resultaten in een boek gepubliceerd, dat de journaliste Irene Suchy samenstelde. Daarin berichten plaatselijke getuigen uit die tijd en gedepoteerden uit Hongearije, die overleefd hebben, van hun ervaringen in Strasshof.

Als voorzetting van deze arbeid is het een wens van ons, „Arbeitsgruppe Strasshof“, verder materiaal te verzamelen, om de bijna vergeten geschiedenis van het Kamp Strasshof verder op de klaren en het aandenken aan de Offers van het kamp wakker te houden.

Wilt U kontakt of verdere informatie, dan kunt U zich wenden aan:

Bernhard Blank

Holiczerstrasse 20
2231 Strasshof

Austria

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kategorie: sprachen

«В прошлом другая страна» писал британский историк Тони Юдт, чтобы описать связь между европейским сообществом и правящим национал-социализмом после 1945 года. Тот факт, что эта страна находится прямо за порогом дома, обнаружили жители Штрасхофа (населенного пункта неподалеку от австрийской столицы Вены), когда искали следы принудительных работ, происходивших здесь во время Второй мировой войны.

История трудового лагеря Штрасхофа началась с 1942 г. Уже осенью 1941 г. национал-социалистическому правлению стало понятно, что ожидаемой победе Советского Союза не произойти до конца года, и нужна замена для ушедших на фронт солдат. Таким образом, началось массивное планирование привлечения к принудительным работам военнопленных из оккупированных стран Европы. Для этой цели на территории Рейха было сначала сформировано 22 лагеря для временного размещения, одним из которых был Штрасхоф. Его выбрали потому, что он находился недалеко от Вены и Нордбана, обеспечивавшего хорошее транспортное сообщение. Бараки могли вместить до 6000 человек, и являлись временным местом нахождения для последующей пересылки в восточные районы Австрии.

[Воздушная съемка лагеря временного размещения Штрасхоф 1945 г. ][Воздушная съемка лагеря временного размещения Штрасхоф 1945 г. ]

 

Людей из всей Европы нацистское правление принудительно перевозило в Штрасхоф: из Украины, России, Сербии, Греции, Франции, Бельгии, Венгрии и Польши. После прибытия люди подвергались процессу дезинфекции: их одежда обрабатывалась ядовитым газом от насекомых- вредителей. Людей небольшими группами голыми отправляли в душ. После этого всех осматривал врач, чтобы установить работоспособность каждого. Затем данные заносились сотрудником местной инстанции в специальные карточки для рабочих, снимались отпечатки пальцев, а также делалась фотография для удостоверения пленного работника. Затем под охраной их сопровождали в «чистую часть» лагеря, где им приходилось находиться несколько дней, питаясь в основном супом и сушеными овощами, ожидая перераспределения и перемещения на предприятие, где они должны были работать.

Лагерь временного размещения Штрасхоф также являлся местом, куда привозили всех больных из окружающих районов, и здесь им оказывалась медицинская помощь. Из-за тяжелых физических перегрузок и плохого общего состояния уровень смертности был очень высок.

Возле лагеря временного перемещения в Штрасхофе находилось несколько маленьких лагерей. Помещенные там люди были заняты в строительстве железной дороги, находящейся на окраине взлетной площадки Дейч-Ваграмма и на местных сельскохозяйственных работах.

Летом 1944 г., после наступления союзных войск, Германия теряет часть территорий, из которых поступали пленные рабочие, поэтому, для их замены, из Венгрии в Штрасхоф было доставлено 20000 евреев. Им удалось избежать уничтожения в Освенциме, и они были привлечены к принудительным работам в восточной части Австрии. Транспортировке части из них в апреле 1945 г. через Штрасхоф в концентрационный лагерь в Терезиенштадт помешало уничтожение железнодорожных путей бомбежками союзных войск. Лагерь временного нахождения в Штрасхофе был освобожден Красной Армией 10 апреля 1945 года. Бараки после окончания войны исчезли очень быстро, поскольку материалы, из которых они были построены, использовались в других целях. Поэтому в этом населенном пункте исчезли и напоминания о лагере.

В 2006 году в средствах массовой информации всего мира Штрасхоф был упомянут из-за уголовного дела Наталии Кампуш. После этого в Штрасхофе нашлась группа людей, которые хотели противостоять мрачному образу, создаваемому СМИ и были готовы бросить критический взгляд на историю. В рамках научного проекта они начали искать следы принудительных работ, свидетелей того времени, а также имена жертв, из которых до того времени только часть была известна.

Фото памятника во время приема еврейских гостей из Венгрии, апрель 2011 гФото памятника во время приема еврейских гостей из Венгрии, апрель 2011 г

 

В 2011 г. рабочая группа возвела за счет средств муниципалитета Штрасхофа (федеральная земля Нижняя Австрия) и Национального фонда Республики Австрии памятник, спроектированный скульптором Карлом-Хайнцем Шрайнером. Находящийся неподалеку от места бывшего лагеря памятник, должен напоминать о произошедшем, даже когда исчезнут все следы. Результаты исследований на эту тему были собраны и опубликованы журналисткой Ирене Сухи. В книге свидетели того времени, а также депортированные из Венгрии, которые выжили, рассказывают о своей жизни в Штрасхофе.

Для продолжения этой работы нам, рабочей группе Штрасхофа, необходимо и в дальнейшем собирать материалы по этой теме, чтобы обработать почти забытую историю Штрасхофа и помнить о жертвах лагеря.

Если Вам нужна контактная или другая информация, обращайтесь с запросами на немецком, английском или французском языках.

Контактная информация

Kategorie: sprachen

"Το παρελθόν είναι μια άλλη χώρα», έγραψε ο Άγγλος ιστορικός Tony Judt για να περιγράψει τον χειρισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας με τον κανόνα του εθνικοσοσιαλισμού μετά το 1945. Αυτή η μακρινή χώρα στο παρελθόν, αλλά σήμερα μπορεί να είναι ακριβώς έξω από την μπροστινή πόρτα. Αυτό επεσήμανε τους κατοίκους της Strasshof, ένα χωριό κοντά στην πρωτεύουσα της Αυστρίας Βιέννη, που σχετίζεται με την έρευνα για τα ίχνη του σε στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε ότι υπήρχε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εδώ.

Η πραγματική ιστορία του στρατοπέδου Strasshof συγκρότημα ξεκίνησε με το έτος 1942. Ήδη το φθινόπωρο του 1941 είδε το ναζιστικό ηγεσία ότι η αναμενόμενη νίκη μέχρι το χειμώνα πάνω από τη Σοβιετική Ένωση δεν θα πήγαινε και έπρεπε να βρει αντικαταστάτη για τους συνταξιούχους στρατιώτες στο μέτωπο. Έτσι ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη μαζική χρήση της καταναγκαστικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργάτες από κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης. Για το σκοπό αυτό, στο Ράιχ αρχικά 22 στρατόπεδα διέλευσης χτίστηκε Strasshof ήταν ένας από αυτούς. Η ιστοσελίδα Strasshof επιλέχθηκε επειδή ήταν κοντά στη Βιέννη και με την Northern Railway άνετη μεταφορά ήταν διαθέσιμα. Ο χώρος προσφέρεται στρατώνες για τη στέγαση των 6000 ανθρώπων που εγκλεισθούν εδώ πριν από τη μεταφορά τους σε χώρους εργασίας τους στην ανατολική Αυστρία σε σύντομο χρονικό διάστημα. .

Αεροφωτογραφία της διέλευσης στρατόπεδο Strasshof από το 1944Αεροφωτογραφία της διέλευσης στρατόπεδο Strasshof από το 1944

 

Άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, η ναζιστική διοίκηση έφερε ως επί το πλείστον κάτω από πίεση μετά Strasshof: Οι μεταφορές προήλθε εν μέρει από την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Σερβία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Κατά την άφιξή τους, οι άνθρωποι υποβάλλονται σε μία διαδικασία απολύμανσης. Τα ρούχα τους ήταν αφαιρεθεί και να καθαριστεί τους με δηλητηριώδη αέρια τα παράσιτα. Οι ίδιοι ήταν σε μικρές ομάδες οδηγούνται γυμνή στο μπάνιο για ένα ντους. Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα για μια ιατρική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους προς εργασία. Αυτό δόθηκε στους υπαλλήλους που καλύπτονται από τις ΔΥΑ στοιχεία από διαφορετικούς ανθρώπους για κάρτες ευρετηρίου. Η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και μια κάρτα ταυτότητας με φωτογραφία για αλλοδαπούς εργαζόμενους ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια, έφεραν τους φρουρούς στο στρατόπεδο της λεγόμενης «καθαρό» τμήμα του στρατοπέδου. Εκεί είχε λίγες ημέρες, συνήθως παρέχεται μόνο με σούπα ή αφυδατωμένα λαχανικά, περιμένετε για το Διεθνές Γραφείο Εργασίας μια εταιρεία παραχωρηθεί και η μεταφορά ήταν σε ξένα στρατόπεδα εργασίας του.

Στο στρατόπεδο διέλευσης Strasshof υπήρχε επίσης ένα νοσοκομείο στρατόπεδο διέλευσης, υποβλήθηκαν σε θεραπεία στα απασχολούνται στους εργάτες αναγκάζονται περιοχή και ανάγκασε εργάτες. Η απλή σωματική άσκηση συχνά από την κακή γενική κατάσταση των ασθενών προκάλεσε ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας.

Εκτός από το στρατόπεδο διέλευσης υπήρχαν πολλές μικρές στρατόπεδο στην ίδια Strasshof Οι άνθρωποι εγκλεισθούν εκεί για την κατασκευή των σιδηροδρόμων, τα όρια της πόλης, που βρίσκεται στο αεροδρόμιο, Γερμανικά-Wagram και χρησιμοποιούνται στην τοπική γεωργία.

Το καλοκαίρι του 1944, η Γερμανική Αυτοκρατορία είχε χάσει εδάφη πίσω, από την οποία είχαν προσληφθεί οι εργάτες και ανάγκασε εργάτες. Ως αντικατάσταση απελαθεί πάνω από 20.000 Εβραίοι από την Ουγγαρία να Strasshof. Θα δραπέτευσε έτσι τη δολοφονία της στο Άουσβιτς. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιήθηκαν ως εργάτες αναγκάστηκαν στην ανατολική Αυστρία. Η προσπάθεια να απελάσει μερικοί απ 'αυτούς τον Απρίλιο του 1945 πάνω από Strasshof μετά το στρατόπεδο συγκέντρωσης Theresienstadt εμποδίζει την καταστροφή των σιδηροδρομικών γραμμών από τους συμμαχικούς βομβαρδισμούς. Ο κόκκινος στρατός απελευθέρωσε το στρατόπεδο διέλευσης στις 10 Απρίλιο του 1945. Μετά τον πόλεμο, οι στρατώνες εξαφανίστηκε γρήγορα, δεδομένου ότι τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλα σημεία της πόλης, αλλά και η μνήμη ξεθωριάσει στην αποθήκη.

Το 2006 το όνομα της ποινικής υπόθεσης από Strasshof Natascha Κάμπους ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο. Βρέθηκε ο ίδιος σε Strasshof τότε μια ομάδα ανθρώπων που ήθελαν να ζητήσει από τον τότε διαδεδομένη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ζοφερή εικόνα του Δήμου από ήταν πρόθυμοι να αναλάβουν μια κριτική ματιά στην ιστορία της. Στο πλαίσιο ενός επιστημονικού έργου που άρχισε να ψάχνει για τα ίχνη του στο στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας, έψαχνε για μάρτυρες και την έρευνα με τα ονόματα των θυμάτων, τα οποία μέχρι τότε ήταν γνωστή μόνο μέρος.

Υποδοχή των Εβραίων από την Ουγγαρία επισκέπτες σε ένα μνημείο, Απρίλιος 2011Υποδοχή των Εβραίων από την Ουγγαρία επισκέπτες σε ένα μνημείο, Απρίλιος 2011

 

Χτισμένο το 2011, η ένωση ομάδας εργασίας Strasshof ένα μνημείο, που σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Karl-Heinz ξυλουργός και κατασκευάστηκε με την οικονομική υποστήριξη της κοινότητας Strasshof, της Κάτω Αυστρίας και του Εθνικού Ταμείου της Δημοκρατίας της Αυστρίας. Χτισμένο κοντά στο πρώην στρατόπεδο περιοχή, θα πρέπει να κρατήσει τις μνήμες ζωντανές, ακόμα και τότε, όταν τα τελευταία ίχνη θα προχωρήσει στον τομέα αυτό. Υπήρξε, επίσης, μια δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, που γράφτηκε από τον δημοσιογράφο Ειρήνη Suchy. Στο βιβλίο Οι σύγχρονοι από τον τόπο και απελαθεί από την Ουγγαρία, που επέζησαν, τις εμπειρίες τους σε Strasshof.

Σε συνέχεια αυτής της εργασίας είναι να μας, η ομάδα εργασίας Strasshof, μια ανησυχία που συνεχίζει να συγκεντρώνει υλικό για να δουλέψει μέχρι την σχεδόν ξεχασμένη ιστορία του στρατοπέδου Strasshof και να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη των θυμάτων του στρατοπέδου.

Kategorie: sprachen

Aktuell

Bruno Axmann

Bruno Axmann ist von uns gegangen. Vielen hier im Bezirk Gänserndorf wird er als Pädagoge, der sie durch Kindheit und Jugend begleitete in fortdauernder Erinnerung bleiben. Sein Beruf war für ihn immer eine Berufung: nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Herz und Charakter seiner Schülerinnen und Schüler zu bilden. Seit der Gründung unserer Arbeitsgruppe war er ein engagiertes Mitglied, er stand uns als Zeitzeuge zur Verfügung und öffnete uns mit seinen Kontakten viele Türen. Als Bauherr unseres Erinnerungsmals leistete er unserem Verein unschätzbare Dienste. Bei unseren Veranstaltungen ergriff er gerne das Wort und brachte sich mit seiner Kompetenz ein. Das persönliche Gespräch mit den Überlebenden des Lagers war ihm ein großes Anliegen. Seinem Einsatz verdanken wir, dass es Strasshof gelungen ist, sich mit dem dunkelsten Kapitel der Ortsgeschichte auseinandersetzen zu können. Möge die Erde ihm leicht sein!

 

Info | информация | Πληροφορίες |

Magyar  Français  ру́сский 
 
Nederlands  ελληνικά  English  Italiano