VAS – Verein Arbeitsgruppe Strasshof

praca przymusowa

Obóz przejściowy Strasshof

„Przeszłość jest innym krajem“, napisał brytyjski historyk Tony Judt, by opisać zachowanie społeczeństwa europejskiego wobec  panowania hitleryzmu po roku 1945. Ten daleki kraj przeszłości może znajdować się dzisiaj tuz przed własnymi drzwiami. Zauważyli to mieszkańcy i mieszkanki w Strasshof, miejscowości…